Podlahy

Stejně jako je stabilita staveb závislá na kvalitních základech, tak i bezproblémová funkčnost, spolehlivost a životnost podlah přímo závisí na kvalitní přípravě podkladu. Nevhodný podklad se vždy projeví zvýšenou pracností, nutností úprav a velkou pravděpodobností poruch ve vyrovnávacích nebo pochozích vrstvách.