Epoxidové a polyuretanové nátěry a stěrky

Podlahové nátěry a stěrky na bázi pryskyřic se vyznačují velmi dobrými mechanicko-fyzikálními vlastnostmi. Jejich hlavní funkcí je roznášet zatížení podlahy do podkladních vrstev, zlepšovat otěruvzdornost, chemickou odolnost vůči kyselinám, louhům a solím a překlenovat případné trhliny.

Důležitou složkou těchto nátěrů a stěrek je jejich samonivelační charakter. Rozlévají se rovnoměrně na podklad k vytvoření zcela rovné plochy pro položení finální krytiny (PVC, vinyl, marmoleum).

Partner: SIKA